خاطره‌های جهادی بستر خوبی‎است برای معرفی این عرصه. کتاب حاضر خاطرات جهادگرانی است که در قالب های مختلف به رشته تحریر درآمده است.

خاطرات منتخب در 11فصل با نام های «دلیل عاشقی»، «فصل آشنایی»، «قدم در راه»، «قرار»، «با ما خواندند»، «دست هایی بر زانو»، «و این مردمان»، «مهمانی دنیا» و ... تنظیم شدند که دربردارنده ی متن های ادبی معرفی جهادی، تعریف روحیات جهادگران، خاطراتی از کلاس ها و فضای داخلی اردو، ارتباط با مردم، انعکاس مشکلات مردم روستا، نامه های دانش آموزان برای مربیان و ... است. خاطره‌های خوب و تلخ و شیرین از تجربه جهادگران عرصه‌های مختلف  سراسر کشور.

برچسب‌ها:
ایران،خاطرات،جوانان
سازندگان:
مرکز مطالعات و هدايت حرکت‌هاي جهادي؛ ويراستار فريبا محمدکريمي, قم: شهيد کاظمي، ‎۱۳۹۷.
منابع:
۴۶۲د ۳۷۸‎ /۵۵ ‏
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود