۱۳۹۸-۰۵-۱۹

ديوان ملک‌الشعرا بهار

چاپ جدید دیوان ملک الشعرا بهار، مبتنی بر دست نویس گردآورده ی مرحوم سید محمود فرخ خراسانی است که از روزگار نوجوانی تا لحظه فوت همدم و همراه صمیمی ملک الشعرا بوده، گردآوردی این دیوان حدود شصت سال (از حدود 1295 تا 1354 شمسی)زمان برده و از روی دست نویس های مرحوم ملک الشعرا انجام شده است.

این دیوان سیزده هزار بیت است و نسبت به دیگر دیوان های منتشر شده بهار حدود سه هزار و چهارصد بیت تازه یاب بیشتردارد. ضمن آنکه ضبط های آن نیز تفاوت های زیاد و مهمی با ضبط های رایج دیوان های منتشر شده دارد. علاوه براین ذکرشان نزول بسیاری از اشعار و اشارات  ارجمند مرحوم فرخ  به معنای برخی ابیات و حوادث از ویژگی خاص این دیوان است. مصححان که سال ها در جستجوی این دیوان بوده اند کوشیده اند دست نویس این دیوان را که اکنون در کتابخانه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می‎شود بدون هیچ گونه تغییر یا دخالت ذوق شخصی به چاپ برسانند.

 این دیوان نیز حاصل تداوم و استمرار قلم فرسایی فرخ در راه ادبیات ایران و هم نفسی با یکی از بزرگترین شاعران قرن است که اکنون خلعت نشر پوشیده است.

منبع
شماره دیویی: 1397د816ب 62 /1فا8

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود