۱۳۹۸-۰۵-۱۹

تغییر مخاب در قرآن

     کتاب تغییر مخاطب در قرآن به یکی از موضوعات کلیدی در ترجمه و تفسیر قرآن کریم می­پردازد. که تاکنون مورد عنایت بایسته محققان و مترجمان قرار نگرفته است ;به همین دلیل کاستی هایی در برداشت ها و شیوه انتقال تغییر مخاطب در ترجمه ها و تفاسیر قرآن به چشم می­آید.

     اثر حاضر کوشیده ضمن بررسی تحلیل مقوله تغییر مخاطب و تعیین ساختار ویژه آن در نص کلام وحی و تبیین جایگاه آن نزد مخاطبان و صاحبان اندیشه و واکاوی برخی از مهم ترین ترجمه های فارسی و انگلیسی، معایب ساختاری و مفهومی ترجمه ها را شناسایی و در برگردان متن وحی به زبان های دیگر راهکارهای لازم را ارائه نماید.

برچسب‌ها
منبع
شماره دیویی: ت‎۲۶۹ ش۲۹۷‎ /۱۰۷

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود