۱۳۹۸-۰۵-۲۰
اندیشگاه رضوی
با توجه به سیرۀ امام رضا علیه السلام مبنی بر گفتمان و مناظره با ادیان و مذاهب گوناگون و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، در مورد جنبش نرم افزاری، توسعه، پیشرفت و ایجاد کرسی های آزاداندیشی، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد اقدام به ایجاد « اندیشگاه رضوی » می نماید. 

 

تعریف اندیشگاه
اندیشگاه، کانونی است برای فراهم ساختن فضایی بایسته برای حضور، گفتگو و تضارب آراء اندیشمندان در حوزه های گوناگون علوم به ویژه علوم انسانی. 


اهداف

 • حرکت در جهت تحقق مرجعیت علمی آستان قدس رضوی.
 • تداوم شیوه گفتگو و بحث عالمانه برای دستیابی به حقیقت با توجه به سیره امام رضا علیه السلام. 
 • تحقق عملی کرسی های آزاد اندیشی.
 • شناسایی روشمند مهمترین پرسش های و فرضیه های موجود در آثار نوشتاری متفکران حوزه علوم انسانی و فراهم ساختن شرایط و امکانات لازم برای گفتگوی نقادانه درباره آنها.
 • ایجاد بستر و فضای مناسب برای مشورت، تبادل افکار و ارائه یافته های نوپدید و تجارب پدیدآورندگان، نویسندگان، مترجمان، مصححان، ناشران، کتابداران، آرشیو یست ها، سند پژوهان، نسخه پژوهان، انجمن های علمی و ...
 • ایجاد ارتباط دوسویه میان سازمان و انجمن های علمی و جامعه.

 

ارکان و شرح وظایف
ارکان اندیشگاه به ترتیب اولویت به شرح زیر است:
شورای سیاست گذاری های راهبردی اندیشگاه
الف) رئیس شورا: ریاست محترم سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
ب) مدیر اندیشگاه: از سوی ریاست محترم سازمان کتابخانه ها منصوب می شود و مجری مفاد این شیوه نامه، ارایه طرح ها و پیشنهادها به شورای راهبری و اجرای مصوبات شورا خواهد بود. همچنین پیشنهاد  اعضای حقیقی شورا، رئیس، دبیر کارگروههای علمی را به ریاست سازمان برعهده خواهد داشت. 
ج) کارگروه های علمی: 

 • اندیشگاه برای انجام وظایف خود اقدام به تشکیل کارگروه های علمی خواهد کرد.
 •  رییس هر یک از این کارگروه ها به پیشنهاد مدیر اندیشگاه و تأیید رئیس سازمان انتخاب خواهد شد.
 •  رییس گروه موظف است اعضای هر کارگروه را به مدیر اندیشگاه پیشنهاد دهد. 
 • تعداد اعضای هر کارگروه به همراه رییس 3 تا 5 نفر خواهد بود. 
 • کارگروه های علمی تلاش خواهند کرد تا در چارچوب وظایف محوله که در این شیوه نامه مشخص شده است، فعالیت های اندیشگاه را طراحی و ارایه کند.
 • این چارچوب ها بعد از تصویب شورای سیاستگذاری راهبردی توسط مدیریت اندیشگاه به اجرا درخواهد آمد. 

د) وظایف دبیر شورای سیاستگذاری و دبیر کارگروه علمی :
مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات، ثبت و ضبط جلسات، اعلام برنامه های هر کارگروه و ... بر عهده دارد.


کارگروه های علمی
شرح وظایف کارگروه های علمی اندیشگاه به شرح زیر است: 

 • ایجاد بستر مناسب برای حضور، تضارب آراء و بهره گیری از اندیشمندان، متفکران و صاحبنظران.
 • شناسایی روشمند پرسش ها و فرضیه های موجود در آثار نوشتاری اندیشمندان و فراهم ساختن بستری برای تلاقی، تبادل، نقد و بررسی و تعامل ایده ها، تفکرات و نظرگاه ها.
 • نشر و ارایه مجموعه نقد و بررسی کارنامه فکری.
 • زمینه سازی جهت راه اندازی کرسی های آزاداندیشی.
 • رصدکردن موضوعات نوپدید و ایجاد زمینه بحث و تضارب آراء در آن.
 • ایجاد فرصت برای تبیین نویافته و نظریه حوزه های مربوطه.
 • تهیه خروجی متناسب با مباحث طرح شده.
 • ایجاد فرصت مناسب برای حضور و ارایه آثار پژوهشگران و محققان جوان و استعدادهای نوپدید.
 •  

شورای راهبردی
رییس: حجت الاسلام و المسلمین آقای سید جلال حسینی
دبیر: خانم دکتر میری بعد
مدیر اندیشگاه: آقای محمدهادی زاهدی 
معاون اندیشگاه: آقای محسن امیری نیا


شرح وظایف معاون اندیشگاه

 • هماهنگی تشکیل نشست های کارگروه های علمی.
 • تسهیل امور اداری اندیشگاه با داخل و خارج سازمان.
 • هماهنگی برگزاری همۀ برنامه ها.
 • محاسبه و تمهیدات پرداخت های اولیه و مسائل مالی برنامه ها.
 • پیش بینی و تمهیدات اولیه نیازهای سخت افزاری اندیشگاه.
 • برنامه ریزی برای طراحی صفحه اندیشگاه در وب سایت سازمان و به روزرسانی آن.
 • اعلام برنامه های اندیشگاه از راههای گوناگون.


قالب های ارایه
اندیشگاه موظف است فعالیت های خود را در اشکال زیر ارایه کند: 

 • ایجاد فضای مناسب برای اجتماع و گفتگوی نخبگان فکری(پاتوق).
 • هم اندیشی و مناظره های علمی.
 • سمینار و نشست های یک روزه.
 • درس گفتار.
 • سخنرانی پیرامون نظریه ها و موضوعات مهم.
 • رونمایی و نقد کتاب.
 • نمایش فیلم مستند به همراه نقد و بررسی.
 • کارگاه های علمی و پژوهشی.
 •  پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی و پروژه های پژوهشی به معاونت پژوهش و پژوهشکده اسناد.