مجموعۀ ارزشمندی از نسخه‌های خطی و چاپ سنگی با موضوع غدیر به دو زبان فارسی و عربی در مخزن کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود که برخی نسخه‌ها به تأیید مؤلف رسیده است.
به گزارش گنجینۀ رضوی، در گنجینه کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، نسخه‌های خطی نفیسی به زبان فارسی و عربی در ارتباط با عید غدیر وجود دارد که برخی از آن‌ها به طور کامل و برخی به صورت مباحثی از آن به عید غدیر اختصاص دارد.
کارشناس مخزن کتب خطی آستان قدس رضوی در این میان به یکی از آثار مهم و نفیس این کتابخانه با عنوان «كشف المهمّ في طريق خبر غدير خم» تألیف هاشم بن سليمان بحرانی ( - ۱۱۰۷ ؟ ق) از فقها، محدّثین و مفسّرین شیعه اشاره کرد و گفت: این اثر به زبان عربی در بيان حديث شريف غديرخم به طريق اماميه و اهل سنّت تألیف شده و در ذی‌قعدۀ 1101 هجری قمری به خط نسخ 24 سطری کتابت شده است.
سیدرضا صداقت‌حسینی در اهمیت این نسخه اضافه کرد: ارزش و اهمیت این کتاب بنابر ضبط برگ آخر نسخه، در این است که نسخه توسط مؤلف رؤیت و توسط «علی بن سلیمان بحرانی» در حضور مؤلف در دهم جمادي‌الثاني 1۱۰۲ مقابله و تصحیح شده است.
وی به نسخه‌ای نفیس به کتابت 983 هجری قمری به خط زین العابدین اشاره و تصریح کرد: از دیگر آثار نفیس کتابخانه، کتاب «العمده فی عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار» تألیف شمس‌الدین یحیی بن حسن بن حسین اسدی حلّی معروف به «ابن بطریق» (-600ق) از اکابر علما و فقهای برجستۀ شیعه در قرن ششم هجری است که به زبان عربی 913 حدیث دربارۀ فضائل، مناقب، امامت و ولایت حضرت علي (ع) را در 36 فصل تدوين کرده است.
صداقت‌حسینی در پایان افزود: کتاب «تبصره الاعیاد» تألیف فضل‌علی‌بیگ بن شاهوردی از فضلای نیمۀ اوّل سدۀ دوازده هجری که مشتمل بر روایت‌هایی در آداب و شرایط اعیاد همچون عید مبعث، عید غدیر، عید فطر و قربان و عید نوروز بوده و به خط نستعلیق 18 سطری بر کاغذ آهارمهرۀ حنائی با عناوین سُرَنج کتابت شده است، از دیگر نفایس کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی است.

 

برچسب‌ها:
گنجینۀ نسخه‌های خطی نفیس از «غدیر» در کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود