یک جلد قرآن خطی نفیس به قدمت قرن سیزدهم هجری قمری به‌دست شهروند تهرانی به کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شد.
به گزارش گنجینۀ رضوی، کارشناس‌مسئول مخزن کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی در این باره توضیح داد: یک نسخۀ خطی کلام‌الله مجید که به صورت کامل در ربیع‌الأول سال 1288 هجری قمری به خط نسخ خوش 12 سطری کتابت شده، به دست «محمد رضایی» به کتابخانۀ رضوی اهدا شد.
احمد حیدریان اضافه کرد: کاتب این نسخۀ کهن، «قربان‌علی بن کربلائی علی طالقانی» است که این مصحف شریف را بر کاغذ نباتی آهارمهره در 327 برگ 27 در 17 سانتی‌متری کتابت کرده است.
وی دربارۀ ویژگی‌های هنری این نسخه تصریح کرد: دو صفحۀ آغازین مصحف، دارای سرلوح و دو کتیبۀ متناظر و متجانس منقّش الوان با شرفۀ لاجورد است و فواصل بین آیات گوی زرّین با اندکی زر کار شده است.
حیدریان افزود: جداول اوراق نسخه، الوان به زر و تحریر مشکی و شنگرف و لاجورد است و کمند به تحریر مشکی دارد. بین سطور آیات سطراندازی به لاجورد بوده و عناوین سوره‌ها به خط ثلث به شنگرف درون کتیبۀ قلمدانی زرپوش به زمینۀ لاجورد منقّش است.
وی ادامه داد: نشان آیات در حاشیه (حزب، نصف الجزء و...) به خط ثلث به شنگرف درون ترنج گل قندیل‌مانند و نیم‌ترنج الوان با شرفۀ لاجورد کار شده و دو صفحۀ اختتام نیز دارای سرلوح و دو کتیبۀ متناظر و متجانس منقّش الوان است.
حیدریان در پایان، برخی اوراق این مصحف شریف را دارای حاشیه‌ای با مهر برجستۀ لاتین ذکر کرد و گفت: جلد این قرآن نفیس، دارای جلد مقوای روغنی منقّش به گل و برگ الوان و حواشی زنجیره‌ای با عطف تیماج قهوه‌ای است.

 

برچسب‌ها:
اهدای قرآنی به قدمت قرن 13قمری به کتابخانۀ رضوی
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود