۱۳۹۸-۰۶-۱۴
نمونه‌ای از مرقعات به خط یاری هروی (-980؟ق.)

یاری هروی از خوشنویسان چیره دست نستعلیق سده دهم هجری است که از زمان درست تولد و وفات او در منابع و مآخذ آن دوران نشانی در دست نیست. البته به ضبط هدایت‌الله سپهر در «تذکره خوشنویسان» وی در سال 980ق. درگذشته است. 
قاضی احمد قمی در «گلستان هنر» شرحی درباره او نوشته که طبق آن یاری هروی در غایت مستعد و اهل و پاکیزه بوده، خفی را به نهایت پاکیزه می‌نوشته و هرگز از هرات به جای دیگری نرفته و در همان شهر نیز درگذشته است. مهدی بیانی نیز در «احوال و آثار خوشنویسان» او را دارای قریحه شاعری و از شاگردان «محمد اوبهی» دانسته است.
لازم به ذکر است که پنج هنرمند خوشنویس و تذهیب‌گر با نام «یاری» در دوره تیموری و صفویه زندگی می‌کرده‌اند که گاه با هم اشتباه گرفته می‌شوند. این پنج نفر عبارت‌اند از: یاری بخاری، یاری مذهّب، یاری هروی کاتب، یاری شیرازی (از شاگردان سلطان محمد خندان)، یاری هروی مذهّب.
قطعاتی از  مرقع  شماره 5803 گنجینه رضوی به خط  یاری هروی:

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید