۱۳۹۸-۰۶-۱۶

سبک زندگي اجتماعي با تاکيد بر آيات قرآن

     این تحقیق درصدد است سبک زندگی را از دیدگاه آیات قرآن مورد توجه قرار دهد. هر دینی بر اساس آموزه هایی، پیروان خود را به زندگی کردن به سبکی متناسب با جهان بینی مورد نظر خود ترغیب می کند. سبک زندگی بر اساس جهان بینی را می توان « سبک زندگی دینی » نامید. در این تحقیق برای به دست آوردن نظریه زمینه ای سبک زندگی به ظاهر آیات قرآن و روایات مرتبط و به تفسیر آیات برای تایید و مستند کردن آن (سنجش اعتبار و پایایی نتایج) مراجعه می شود. استنباط و استخراج نظریه سبک زندگی از آیات و روایات مرتبط و تفسیری (بر اساس روش ترکیبی تفسیر موضوعی، تحلیل محتوا و نظریه زمینه ای) هدف این پژوهش است.

 

برچسب‌ها
منبع
شماره دیویی: س247ک 72 /297

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود