۱۳۹۸/۰۶/۱۶ - ۱۶:۵۷

1. کوچکترین قرآن در ابعاد 8/9 در 4/15 میلیمتر قطر توسط 22 کارشناس و دانشجوی ایرانی و مسلمان رشته الکترونیک در کشور انگلستان تولید شده است و دارای 625 صفحه به صورت 25 صفحه عمودی در 25 صفحه افقی است .
2. بزرگترین قرآن به خط بایسنقر میرزا، شاهزاده تیموری در ابعاد 101 در 177 سانتیمتر است که بیش از 140 صفحه آن در گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی نگهداری می شود.
3. دانه برنج منقوش به آیة شریفه آیه الکرسی به خط شفاف «رقم فضل الرحمن دهلوی» کار ذاکر حسین دهلوی، اهدائی آقای دکتر خواجه پیری
4. دانه برنج منقوش به سوره مبارکه توحید
5. كتاب زیارت عاشورا شماره 9257 به خط ناخنی، این نسخه را «عبدالوهاب بن شیخ محمد مؤمن شیرازی» به خط نسخ و نستعلیق با ناخن نوشته، تاریخ تحریر: 1256ق. وقفی سید ابوالقاسم جواهر
6. قرآن شماره 1582 به قطع خیلی کوچک که قاعدتاً با موی دم اسب نوشته شده است.
7. تفسیر بی نقطه معروف به «سواطع الالهام»، تألیف ابوالفیض بن مبارک فیضی، تفسیر تمام قرآن است و تاریخ ختم آن تألیف 1002ق می‌باشد.
8. قرآن خطی 11 سطری شماره 2883، کاتب به نحوی صفحات قرآن را تحریر کرده که در تمام صفحات حرف اول از سطر اول با حرف اول از سطر آخر مطابقت دارد و به همین ترتیب از سطرهای دوم تا پنجم با حرف اول از سطرهای هفتم تا دهم مطابق است و سطر ششم در تمام صفحات منفرد است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید