۱۳۹۸-۰۶-۲۳
دستخط شیخ بهایی

عنوان نسخه: الاربعون حديثاً، شماره نسخه: 18197، کاتب اجازه: شیخ بهایی، خط: تعلیق، تاریخ کتابت: 1003ق، موضوع: اجازه شيخ بهائي به سيد محمد باقر حسيني در تأیید دانش او، كاغذ: نخودي آهارمهره،  18س، 152گ 5/18×12، عناوين و شرح احاديث به شنگرف، تصحيح و مقابله شده، برخي از اوراق معلّق به حواشي شيخ بهایی.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید