۱۳۹۸-۰۶-۲۳
دستخط فخر المحققین فرزند علامه حلّی

عنوان نسخه: مبادی الوصول، شماره نسخه: 2947، کاتب اجازه: فخرالمحققین فرزند علامه حلی، تاریخ کتابت اجازه: 705ق، موضوع: اجازه فخر المحققین به شمس‌الدین محمد بن ابیطالب بن محمد بن حسن، کاغذ: نخودی آهارمهره، تعداد اوراق: 30 برگ، اندازه: 5/16×12س. م، خط متن: نسخ 15سطری، عناوین به سرنج، نسخه توسط  فخر المحققین در 27رجب 705 با مسوّده اصلی مقابله شده.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید