۱۳۹۸-۰۶-۲۳
دستخط محمد حسن بن محمد باقر نجفی معروف به "صاحب جواهر"

عنوان: الاجازه، شماره نسخه: ضمیمه شماره 7906، خط: نستعلیق، کاتب اجازه: محمد حسن نجفی (صاحب جواهر)، زبان: عربي، موضوع: اجازه شيخ محمد حسن بن شيخ محمد باقر نجفي معروف به صاحب جواهر به سيد محمد بن سيد ربيع مبنی بر وکالت در امور حسبيه يعني اخذ و تصرف در وجوه شرعي از جمله قبض مجهول المالك، خمس، زكات ولايت بر ايتام و غير ذلك، تعداد سطور متن: 17 س.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید