بازدید

بازدید اساتید دانشگاه مازندران از ساختمان مرکزی کتابخانه آستان قدس رضوی

جمعی از اساتید دانشگاه مازندران از قسمت های مختلف کتابخانه از جمله مخزن و مخطوطات بازدید نمودند.

بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران بازدید اساتید دانشگاه مازندران
برچسب‌ها:
بازدید اساتید دانشگاه مازندران
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود