آرشیو اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی، نسخۀ چاپ‌سربی اولین قانون مطبوعات ایران را با قدمت 72ساله و با دست‌خط محمدعلی‌شاه در اختیار دارد.
به گزارش گنجینۀ رضوی، سرپرست گروه مطبوعات سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اعلام کرد: نسخۀ چاپ‌سربی اولین قانون مطبوعات ایران در مخزن اسناد و کتاب این سازمان موجود است که در قطع 15* 10 در مطبعۀ میرزا علی‌اصغر به چاپ رسیده است. ابراهیم حافظی اظهار داشت: این قانون در صفحه اول به دستخط محمد‌علی شاه و در صفحۀ آخر منقش به دستخط و مُهر احتشام‌السلطنه، رئیس مجلس شورای ملی وقت است. وی در خصوص این قانون توضیح داد: نخستین قانون مطبوعات ایران دارای یک مقدمه، شش فصل و 52 ماده است که فصل اول شامل قوانین چاپخانه و کتابفروشی؛ فصل دوم طبع کتاب؛ فصل سوم روزنامجات مقرر؛ فصل چهارم اعلانات؛ فصل پنجم حدود تقصیر نسبت به جماعت و فصل ششم محاکمه است. حافظی خاطرنشان کرد: نسخه‌های محدودی از اصل جزوۀ قانون مطبوعات در کتابخانه‌های ایران وجود دارد.
سرپرست گروه مطبوعات سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با بیان اینکه نخستین قانون مطبوعات ایران، 5 محرم 1326 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، در این اتباط تشریح کرد: این قانون تحت تأثیر قانون مطبوعات 1881 فرانسه نوشته شده است و بر اساس این قانون محدودیت‌های زیادی برای مطبوعات در نظر گرفته شده بود. وی افزود: بر اساس آن، مدیر هر روزنامه باید ایرانی باشد، سن کمتر از 30 سال نداشته باشد، سوء سابقه نداشته باشد و مشهور به فسق و فساد عقیده نباشد. حافظی خاطرنشان کرد: این قانون تا سال 1331 شمسی لازم‌الاجرا بود و نکتۀ جالب توجه در تصویب آن، این است که هرگونه مواد چاپی و کتاب را نیز در برمی گرفت.

 

برچسب‌ها:
نسخه چاپ سربی اولین قانون مطبوعات ایران در کتابخانه آستان قدس رضوی
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید