بازدید

بازدید راجا محمد احمد از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

راجا محمد محقق هندی در جریان کنفرانس خود در آستان قدس رضوی تحت عنوان وضعیت شیعیان در هند از ساختمان مرکزی کتابخانه  نیز بازدید نمود.

برچسب‌ها:
بازدید راجا محمد احمد از کتابخانه
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود