بازدید

بازدید سفیر اتریش از سازمان کتابخانه ها و موزه های آستان قدس رضوی

سفیر سوئیس به همراه هیئت همراه از ساختمان مرکزی کتابخانه و موزه مرکزی آستان قدس رضوی بازدید نمودند.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود