The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۸-۰۷-۰۶
بازدید
بازدید فرزند آیت الله گلپایگانی از سازمان

بازدید فرزند آیت الله گلپایگانی از سازمان کتابخانه ها

فرزند آیت الله گلپایگانی مرجع شیعیان از ساختمان مرکزی کتابخانه و قسمت مخطوطات بازدید نمودند.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید