The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۸-۰۷-۰۷
بازدید
بازدید مسئولین کتابخانه بارگاه عباسیه

بازدید مسئولین کتابخانه بارگاه عباسیه

جمعی از مسئولین بارگاه مقدس عباسیه از کشور عراق از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بازدید نمودند.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید