بازدید شهرداران جهان اسلام از موزه آستان قدس رضوی

بازدید شهرداران جهان اسلام از موزه آستان قدس رضوی

در جریان نشست شهرداران اسلام در 20 تا 23 مهرماه 98 جمعی از شهرداران از موزه آستان قدس رضوی بازدید نمودند.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود