۱۳۹۸-۰۷-۲۱
زیارتنامه عاشورا به خط ناخنی

كتاب زیارت عاشورا شماره 9257 به خط ناخنی، این نسخه را «عبدالوهاب بن شیخ محمد مؤمن شیرازی» به خط نسخ و نستعلیق با ناخن نوشته، تاریخ تحریر: 1256ق. وقفی سید ابوالقاسم جواهر

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید