قطعه چلیپا و کتابت، مذهب با حاشیه حل کاری، دوره صفوی

میر سید احمد حسینی مشهدی از نستعلیق نویسان نامی دوران صفویه است که چون پدرش در آستان قدس به شمع ریزی مشغول بود، برخی او را دنباله‌رو شغل پدر دانسته و نامش را سید احمد شمع ریز نوشته‌اند. (بیانی، مهدی. (1366) احوال و آثار خوشنویسان 1-2/44). رفیعی مهرآبادی نیز او را مشهور به سید احمد آهو چشم می‌داند. (آغداشلو، آیدین. (1391) شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی، 64).
وی شاگرد میر علی هروی و هم زمان با آن خوشنویس نامدار بوده است. (اسکندر بیک منشی. (1377) تاریخ عالم آرای عباسی(1/267).
از جمله شاگردانش می‌توان به حسنعلی مشهدی، علیرضا مشهدی، محمد رحیم مشهدی، ملا قانعی، مصطفی عالی افندی، بابا شاه اصفهانی، میر شیخ ثانی کرمانی، محمد حسین تبریزی و قاضی احمد بن میر منشی (مؤلف کتاب «گلستان هنر») اشاره کرد. 
وی در سال 986ق. بدرود حیات گفت.
 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود