۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۱۲:۱۱
بهشت در نگاه فلسفه

معرفی کتاب: از نظر فلسفی بهشت مانند درختی است که اصل آن اکنون موجود است، اما شاخ وبرگ آن را انسان ها با اعمال ورفتار خویش به وجود می¬آورند. اکثرفلاسفه مسلمان، اوصاف ونعمت های بهشتی را تاویل برده و با ذوق فلسفی خویش، آیات و روایات را تفسیرمی¬کنند. صدرالمتالهین فهم همگان و عوام از داده های قرآن درباره جنت را حق و مطابق با واقع و درست دانسته است ، قائلان به جنت عقلی ، از نظر وی مرتکب خطای انحصارشده¬اند و وجود جنت محسوس جسمانی را نادیده گرفته اند . حال آن که این جنت محسوس ، جای نیکانی است که با امید نیل به نعمت ها وبرخورداری های پس ازدنیا به راه عبادت خدا رفته اند . (برداشت از پشت جلد کتاب) دورنمایی از بهشت و اقسام آن و تفاوت بهشت برزخی و بهشت اخروی از موارد مطرح شده در آغاز این کتاب هستند. مکان و زمان بهشت و نعمت¬های بهشتی با تبیینی فلسفی ارائه شده¬اند. در نعمت¬ها، هم نعمت¬های مادی مدنظر قرار گرفته و هم نعمت¬های معنوی لحاظ شده است. سپس مقامات بهشتی و مراتب و طبقات بهشت با دیدی فلسفی به رشته تحریر درآمده است.

سازندگان:
پدید آورنده: فرح رامين، معصومه بيرانوند مشخصات نشر: قم: حوزه علميه قم، مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، مرکز نشر هاجر، ‎۱۳۹۸. مشخصات ظاهری: ‎ ‎۲۰۸ ص. شماره دیویی: ب 272 ر 44 / 297
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید