مدیر مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی در سی‌ودومین سه‌شنبۀ فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، از ثبت شماری از اسناد و نسخ خطی نفیس این سازمان در کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی سخن گفت.
به گزارش گنجینه رضوی مدیر مرکز نسخ خطی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در مراسم رونمایی از گواهی ثبت مجموعه اسناد مسجد جامع گوهرشاد (در دوره‌های تاریخی صفویه، افشاریه و قاجاریه) در کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی و اسناد مسجد گوهرشاد موجود در مرکز اسناد این سازمان، از ثبت تعدادی از مجموعه های نادر این سازمان در حافظۀ ملی و جهانی یونسکو خبر داد. وی با بیان اینکه کمیتۀ حافظۀ ملی، زیرمجموعۀ حافظۀ جهانی در ایران است، اظهار داشت: این کمیته در سال 1384 در کشور با ریاست کتابخانۀ ملی تأسیس شد. دکتر علی سورنچی از مجموعه‌های ثبت‌شدۀ آستان قدس رضوی در حافظۀ جهانی نام برد و گفت: مجموعه اسناد و تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دورۀ صفویه ثبت جهانی شده است و مجموعه‌های اسناد مسجد گوهرشاد و اسناد تشکیلات اداری دورۀ افشاریه هم ثبت ملی شدند و این درحالی است که مجموعه‌های دیگری هم در حوزۀ اسناد، مقدمات ثبت ملی آنها فراهم شده است. وی خاطرنشان کرد: فرایند ثبت اسناد مسجد گوهرشاد از حافظۀ ملی به حافظۀ جهانی نیز در حال انجام است.
سوزنچی افزود: در حوزۀ نسخ خطی و آثار موزه‌ای آستان قدس رضوی نیز مجموعۀ قرآن‌های روی پوست، مجموعۀ جزوات قرآنی کشوادبن‌املاس و یکی از مثنوی‌های معنوی مولوی به ثبت ملی رسیده است و آثار بسیار دیگری نیز در دست کار برای ثبت ملی و جهانی است. مدیر مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی در پایان، به اهمیت ثبت گنجینه‌های تاریخی در کمیتۀ ملی و جهانی یونسکو اشاره کرد و گفت: این اسناد و منابع، هویت ملی ما به شمار می‌رود و حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی است که در تحقیقات تاریخی و مذهبی به کار می‌رود و نقش عمده‌ای در توسعۀ پایدار کشور دارد.

 

برچسب‌ها:
ثبت گنجینه‌های تاریخی آستان قدس رضوی در حافظۀ جهانی یونسکو
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید