برزخی بودن جامعه ما یکی از نشانه هایش این است که عناصر سازنده ایدئولوژی سنت همچنان در فرهنگ و روحیات ما حاضر هستند اما تاخر زمانی میان ایدئولوژی سنت و واقعیات اجتماعی مدرن مانع سازگاری قالب و محتوا در عرصه اجتماعی می شود و سرچشمه بسیاری از ناهنجاری ها در زندگی فردی و اجتماعی نیز ناشی از همین است.
این کتاب ترسیمی از وضعیت زنان در گذشته به دست داده بخصوص با انتخاب دوره قاجار که هم بر سنتهای اجتماعی استوار بود وهم ورود عناصر نوگرایانه را تجربه کرده بود. تجزیه وتحلیل ابعاد گوناگون آن میتواند ما را در طی هوشمندانه و عقلانی مسیر در پیش رو یاری کند. کوشیده شده زن در درون ساختار سنت فهمیده شود ومسیر عبور وتغییرات آن نیز به لحاظ روشهای مواجهه واکاوی شود چرا که برای هر تغییری باید مساله به درستی شناخته شود.

 

برچسب‌ها:
زن ایرانی، در گذر از،سنت به مدرن
سازندگان:
نویسنده: سهیلا ترابی فارسانی تهران: نیلوفر، 1397
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید