۱۳۹۸-۰۹-۱۲
ليست واقفين عمده كتابهای چاپی فارسی ، عربی و ساير زبانها مرداد ماه 98

كتب اهداء شده (نسخه)

اهداءكننده/ واقف

رديف

زبانهاي ديگر

فارسي و عربي

 

14

آقای رضا خوراکیان (رئیس دفتر تولیت آستان قدس رضوی)

1

 

15

حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد (رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی)

2

 

10

حجت الاسلام دکتر حسن خرقانی (معاون پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)

3

 

1852

خانواده مرحوم علی محمد مهردادیان

4

 

1040

آقای  سید حسین عابدینی (مدیر مسئول انتشارات سفیر اردهال)

5

 

270

آقای سید امیر شوشتری

6

 

254

آقای محمد حقیقت خواه (مدیر انتشارات سیمرغ خراسان)

7

 

104

آقای مصطفی امه طلب

8

 

59

خانم فاطمه حقیقی

9

 

54

آقای سید محمد مجیدی

10

 

36

آقای جواد مالدار

11

 

35

آقای مرتضی مهری

12

 

30

آقای رحیم بخشی آذر

13

 

28

آقای دکتر رفیعی

14

 

22

آقای حسین سنابادی عزیز

15

 

21

خانم محبوبه جعفرزاده

16

 

18

آقای احمد بیقرار

17

 

13

آقای علی یزدان شناس

18

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید