۱۳۹۸-۰۹-۱۲
ليست واقفين عمده كتابهای چاپی فارسی ، عربی و ساير زبانها مهرماه 98

كتب اهداء شده (نسخه)

اهداءكننده/ واقف

رديف

زبانهاي ديگر

فارسي و عربي

 

458

خانم نجمه واحدیان درگاهی

1

 

253

خانم دکتر مرضیه نوری

2

 

242

آقای حسین مهدوی پور

3

 

231

آقای حمید امینیان

4

 

155

خانم معصومه شفایی

5

 

85

آقای یاسین اکبری تبار

6

 

64

آقای مهندس حسین سعیدی (مدیرعامل به نشر)

7

 

46

آقای حسن رضایی

8

 

44

انتشارات طهورا

9

 

41

شورای عالی انقلاب فرهنگی

10

 

40

خانم فاطمه حقیقی حشمتی مفرد

11

 

40

خانم صدیقه باستان

12

 

39

خانم فاطمه عبدالله پور (مدیرمسئول انتشارات علمی یسنا)- آقای سید صمد هاشمی (مولف)

13

 

31

خانم لاله صاحب نفس

14

 

27

آقای عبدالحسین یوسفی آزاد (مولف)

15

 

26

آقای مرزبان کریمی (مولف)

16

 

25

خانم حکیمه اشرفی ابرکوه

17

 

25

خانم منصوره وطنی (مولف)

18

 

20

آقای جعفر درباغ عنبران

19

 

20

خانم فاطمه فخری

20

 

14

آقای احمد بیقرار

21

 

13

آقای سید محسن سیدی

22

 

10

آقای دکتر محمدعلی احمدیان

23

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید