The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۸-۰۹-۲۳
سه شنبه های فرهنگی
رونمايي قديمي ترين نسخه دستنويس روزنامه وقايع اتفاقيه در ايران

سي و ششمين برنامه سه شنبه هاي فرهنگي براي اولين بار رونمايي و معرفي قديمي ترين نسخه دستنويس روزنامه وقايع اتفاقيه در ايران ، موجود در گنجينه رضوی

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید