آستان قدس رضوی به لحاظ انتساب با حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، عالم آل محمد (ص)، در پرتو نگرشی عمیق به مسائل فرهنگی و در جهتت بسط و توسعه فرهنگ گفت و گو به عنوان یکی از برجسته ترین یادگارهای آن امام رافت و معرفت، به اتحاد و هم گرایی شیعیان، آحاد جامعه اسلامی و پیروان ادیان توحیدی حساسیت نشان داده است.
حضرت ایت الله رئیسی، با چنین نگاهی و با هدف بهره مندی از بیشترین ظرفیت در توسعه و ترویج فرهنگ و معارف رضوی، این مهم را در سه محور پی گرفته است.
در گام نخست با برگزاری اجلاسیه اعتاب مقدسه زمینه تعاملی سازنده و هم افزا را در میان اعتاب مقدسه جهان تشیع فراهم آورد.
در گام دوم با موافقت با برگزاری هم اندیشی ((امام رضا (ع )،رمز وحدت و ائتلاف امت اسلامی ))، هدف دوم را که ایجاد وحدت در میان امت اسلامی است، دنبال نمود.
و در گام سوم در صدد است با بررسی راه های تقویت تعاملات فرهنگی، مقدمات برپایی نشست هایی را با پیروان ادیان در سراسر جهان تمهید کند.

برچسب‌ها:
امام علی بن موسی الرضا عليه السلام،رمز وحدت،سخنرانی های هم انديشی
سازندگان:
سازمان فرهنگي آستان قدس رضوي؛ ويراستار امير سلماني رحيمي مشهد: آستان قدس رضوي، شرکت به‌نشر، ‎۱۳۹۷. الف246الف482/297
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود