۱۳۹۸-۱۰-۱۰
مفید الخاص فی علم الخواص به شماره 5135

كتابي است بسيار نفيس مشتمل بر مطالب و موضوعات مختلفي چون طب، كشاورزي، بيطره و تربيت اسبان و مرغان شكاري و كيفيت پرورش و غرس و جابجا كردن درختان و نحوه حفظ و تكثير ميوه آنها و صيد ماهيان و پرندگان و غرائب خواص سبزيجات و معرفت اشياي سمي از طريق حواس ظاهري و علاج سموم عقرب و مار و طرد وحوش و هوام و حشرات موزي از حواس خانه و پاليز و باغ و بوستان و مزرعه و بسياري مطالب ديگر. اين كتاب تاليف محمدبن زكرياي رازي مي‌باشد. تاريخ تحرير بين سنه 746- 743 هجري قمري است.
كاغذ نخودي مصري، سطرهاي سه صفحه آغازين در ميان جداول و سطر بالا و پائين دو صفحه بعد و لفظ «القول» در ابتداي جميع عناوين موضوعات به خط ثلث و قلم رز محرر. صفحه اول داراي كتيبه به سفيدآب محرر و شمسه زرين. اين كتاب داراي 50 مجلس تصوير رنگين از حيوانات و گياهان به شيوه بين النهرين مي باشد.
جلد ميشن خرمائي ضربي تعداد سطرهاي آن 11 سطري است، داراي 338 ورق و قطع آن وزيري كوچك مي باشد.
اين نسخه به جهت خزانه الكتب الملك الصالح عمادبن ابوالفدا اسمعيل كتابت شده است.
واقف آن نادر شاه در تاريخ 1145 هجري قمري مي باشد.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید