در این کتاب زندگی‌نامه و دستاوردهای علمی و آثار «ابوریحان بیرونی» در قالب داستان بازگو شده است. شکل داستان از این قرار است که دختری فرزانه به‌نام «ریحانه» از شاگردان ابوریحان بیرونی پرسش‌هایی از استاد می‌کند که پاسخ بیرونی شرح زندگی خود اوست. آنچه در این نشست‌ها صحبت می‌شود؛ روزگار کودکی و جوانی، استادان، رفتن به دربارهای آل مأمون، غزنویان و سرزمین گرگان و ری، عزیمت به هندوستان، روابط ابوریحان با ابوعلی سینا و... می‌باشد.
این داستان از ناهمواری‌های روزگار و افت  وخیزهای زندگی و دستاوردهای علمی زنده یاد ابوریحان بیرونی برگرفته شده و مانند همه‌ی داستانهای دیگر عین واقعیت نیست اما کوشش شده زیاد هم از محور اصلی زندگی استاد دور نباشد. آن چه در پایان کتاب زیر نام نوآوریها و پیشگامیهای ابوریحان بیرونی نوشته شده برداشتهای دقیق‌تری از دستاوردهای علمی و برگرفته از نوشته‌ها و کتابها و نامه‌های آن استاد فرزانه است.

برچسب‌ها:
ابوريحان بیرونی،مهرورزی،زندگی‌نامه
سازندگان:
نگارش و پژوهش نصرت‌الله عليمي.- تهران: سفير اردهال، ‎۱۳۹۷. شماره دیویی: الف869ع62/3فا8
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود