۱۳۹۸-۱۰-۱۱
جزوه قرآنی فوق العاده نفیس به شماره 5020

آغاز: «بسمله. الر. کتاب احکمت آياته» (آيه ‎۱ سوره هود) 
انجام: «الله لا يهدي کيد الخائنين» (آيه ‎۵۲ سوره يوسف) 
خط: کوفی دوره تکامل ممتاز، 5 سطری، تاریخ کتابت: قرن 5ق،کاغذ: خانبالق، 79گ، 20×25، صفحه سوم و چهارم کتيبه زرپوش پهن با حاشيه باريک زنجيره‌ مانند، جداول اوراق به لاجورد و سياهي پيوسته از ميان به دو ترنج بوته جقه درشت، نام سوره به خط ثلث و لاجورد و تحرير سفيداب، نام سوره دوم در کتيبه زرپوش منقش به خط کوفي به زر و تحرير مشکي و سفيداب، ميان سطور صفحات سه و چهار، پيچ و خم با سرنج به خامه خفي، نقطه‌ها گوي زرين، شد و مد به زنگار، فواصل آيات قرص زرين منقش، نشانه‌ها در حاشيه ميان قرص‌هاي زرين، جلد: تیماج، وقفی علی بن ابوالفضل بن علی.
 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید