۱۳۹۸-۱۰-۱۱
دستخط سبط شهید ثانی (980-1030ق)

عنوان: منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان   
مولف: ابو منصور جمالالدین حسن بن زین‌الدین شهید ثانی معروف به «صاحب معالم» (959-1011ق)، 
شماره نسخه: 17548
خط: نسخ 25 سطری، کاتب: محمد بن حسن (سبط شهید ثانی)، تاریخ کتابت: چهارشنبه 12ربیع الثانی سنه1010، 146برگ، 27×6/15، کاغذ: حنائی آهار و مهره.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید