۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - ۱۶:۴۰
تهران نامه

تهران نامه مجموعه ای الفبایی است؛ در حوزه تهران شناسی که ناظر بر تمامی جنبه‌های تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و غیره این حوزه می‌باشد. این تألیف به ثبت و ضبط وقایع تاریخی و هر آنچه که به فرهنگ مردم این سامان تعلق دارد و در معرض فراموشی و نسیان است، می‌پردازد. ثبت و ضبط آنچه را که به‌طور یکجا در چهار چوب بسیاری از فرهنگ‌ها یا کتب دیگر نمی‌گنجد. در حقیقت این مجموعه موزه ای از گذشته تهران و تهرانیان (بلکه ایرانیان) است. اثری که از آن می‌توان کتاب‌ها نوشت و می‌تواند هر پژوهشگر این حوزه را یاری رساند. جلد اول آن به چاپ رسیده و مجلدات دیگر در حال تدوین است.(www.tehrannameh.com)
این فرهنگ دارای تصاویر سیاه و سفید وکتابنامه می باشد و جلد اول آن به چاپ رسیده است.

برچسب‌ها:
تهران نامه،تهران شناسی
سازندگان:
عنوان: تهران نامه پدید آور: داریوش شهبازی مشخصات نشر: تهرام: ماهریس، 1398 شماره دیویی: ج.1ت766ش12303/955م
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود