فرهنگی توصیفی-تصویری در گرایش های پرواز، هوافضا، برق و الکترونیک، مکانیک، مواد هواشناسی هوایی و سازه هوایی

این فرهنگ به صورت توصیفی و تصویری(رنگی) با استفاده از منابع داخلی و خارجی و تجربیات مهندسان و فن ورزان ایرانی در گرایش های متنوع علوم و فنون هوایی و هوا نوردی پدید آمده است.
تمامی مدخلها از کتاب ها و منابع مرجع انتخاب شده و از نظر حوزه تخصصی ،شامل گرایشهایی همچون پرواز، هوافضا، برق و الکترونیک(رادار ومخابرات)، مکانیک، مواد هواشناسی هوایی و سازه هوایی می باشد.
در این فرهنگ برای نخستین بار در کشور جهت کمک به تلفظ صحیح واژگان و اصطلاحات هوانوردی، آوانگاری (فونتیک نویسی) ده ها هزار واژه صورت گرفته و نمادهای آوایی در ابتدای کتاب تبیین گردیده اند.
واژگان مصوب فرهنگستان به عنوان معادل فارسی برگزیده شده و سپس داخل کمانک معادل مصطلح ذکر شده است.
مطابق شیوه به کار رفته در سایر فرهنگ های اصطلاحات، در این فرهنگ نیز برای برگردندان عناوین برخی از مدخل-ها، از چند گزینه استفاده شده است. اتنتخاب اولویت گزینه¬ها، مواردی از جمله وجود معادل مصوب، رواج و رعایت اصل امات داری متن اصلی بوده و چنانچه این موارد، برای یک مدخل مصداق نداشته باشد، مانند سایر فرهنگ¬ها نزدیکترین مفاهیم اولویت را تعیین می¬کنند.
در انتهای کتاب علائم اختصاری، پیمان ایکائو و ضمایم آن و فهزست منابع آورده شده است.

برچسب‌ها:
فرهنگ جامع،هوانوردی
سازندگان:
پدید آوران: سید صیاد هاشمی آقباش، رضا ایزدی؛ ویراستار ادبی و آوا نگاری فائزه صادقی؛ [به سفارش] صنایع هواپیمایی ایران(صها) مشخصا
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود