این کتاب ۲۸۰ صفحه‌ای از نقطه نظر انتقال نثر سنتی به مدرن، ژانر ادبی و طنز اجتماعی سیاسی، در تاریخ ادبیات ایران، قابل توجه است.  فصل اول: گلستان سعدی، فصل دوم: سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی نثری از عصر قاجار و جایگاه ادبی و اجتماعی این کتاب در تاریخ ادبیات ایران و جهان اختصاص ، فصل سوم: نگاهی بینامتنی به گلستان سعدی و ترجمه سرگذشت حاجی بابا اصفهانی است. مقایسه تاثیرپذیری نثر میرزاحبیب و تاثیرگذاری گلستان سعدی بر سرگذشت حاجی بابا اصفهانی در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان با رویکردی بینامتنی به این دو کتاب، سازوکار اقتباس میرزا حبیب از آثار سعدی را در حوزه‌ زبان و سبکِ بیان از وجوه مختلف بررسی کرده‌اند.  فصل چهارم: نتیجه گیری و فصل پنجم کتابشناسی آثار است.

برچسب‌ها:
سعدی شيرازی،سرگذشت حاجی بابا اصفهانی
سازندگان:
به کوشش جواد دهقانيان، صديقه جمالی؛ ويراستار سعيده رضازاده.- شيراز: نويد شيراز، ‎۱۳۹۸. شماره دیویی: دن/278ح85/8فا8
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید