۱۳۹۸-۱۱-۲۴
یادگیری مهارتهایی چون همکاری بیشتر فرزندانمان با ما، کم شدن مشاجره های میان فرزندان و افزایش اعتماد به نفس به ایجاد تغییرات مثبت در خانواده بسیار کمک خواهد کرد.
والدین نگران و کودکان لجباز

 کتابهای تربیتی بسیاری درباره تئوری های تربیت نوشته شده است؛ بدون اینکه والدین را راهنمایی کنند تا چگونه از مطالب موجود در آنها برای ایجاد تغییرات مثبت در خانواده شان استفاده کنند. در این کتاب مهارتهایی مطرح می شوند که نه تنها یادگیری آنها کار ساده ای است بلکه در عمل نیز می توان به راحتی از آنها استفاده کرد. مهارتهایی چون همکاری بیشتر فرزندانمان  با ما، کم شدن دعوا و مشاجره های میان خواهران و برادران و افزایش اعتماد به نفس کودکان از موارد دیگری است که در این کتاب مطرح شده اند؛ که اگر این مهارتها را یاد بگیریم در طول عمرمان و حتی در تربیت نوه ها و نتیجه هایمان نیز می توانیم استفاده کنیم .

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید