یادگیری مهارتهایی چون همکاری بیشتر فرزندانمان با ما، کم شدن مشاجره های میان فرزندان و افزایش اعتماد به نفس به ایجاد تغییرات مثبت در خانواده بسیار کمک خواهد کرد.

 کتابهای تربیتی بسیاری درباره تئوری های تربیت نوشته شده است؛ بدون اینکه والدین را راهنمایی کنند تا چگونه از مطالب موجود در آنها برای ایجاد تغییرات مثبت در خانواده شان استفاده کنند. در این کتاب مهارتهایی مطرح می شوند که نه تنها یادگیری آنها کار ساده ای است بلکه در عمل نیز می توان به راحتی از آنها استفاده کرد. مهارتهایی چون همکاری بیشتر فرزندانمان  با ما، کم شدن دعوا و مشاجره های میان خواهران و برادران و افزایش اعتماد به نفس کودکان از موارد دیگری است که در این کتاب مطرح شده اند؛ که اگر این مهارتها را یاد بگیریم در طول عمرمان و حتی در تربیت نوه ها و نتیجه هایمان نیز می توانیم استفاده کنیم .

برچسب‌ها:
والدین نگران،کودکان لجباز،مهارتها
سازندگان:
پدیدآور : الیزابت پنتلی مترجم : شیرین یزدانی مشخصات نشر : قم، آبدنگ،1397. 204ص. شماره دیویی : و 549 پ 1/649
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود