بیست و پنجمین جلسه مشاوره گروهی روان شناساسی تغییر ، راهکار های مدیریت هیجانات منفی با حضور استاد بابایی پنجشنبه اول اسفند در اتاق کنفرانس کتابخانه مرکزی استان قدس رضوی برگزار شد.

برچسب‌ها:
مشاوره گروهی, استاد بابایی, راهکار های مدیریت هیجانات منفی
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود