در تعریف مفهومی بهره وری؛ استفاده مطلوب، موثر و بهینه از همه لحظه ها، مجموعه امكانات، ظرفیت ها، پتانسیل ها، سرمایه ها، نیروها و منابعی است كه به انسان برای رسیدن به رشد و شكوفایی همه جانبه كمك می كند. در واقع انسان با بیشترین استفاده از كمترین امكانات به بهره وری بالایی دست می یابد. 

 انسان این عصر پس از گذران فراز و نشیب های متعدد، از جمله انقلاب، جنگ و همچنین بلایای طبیعی برای جبران بسیاری از خسارت ها و رفع مشكلات گوناگون خود تلاش دارد تا زمان را به همراه حفظ كیفیت و كمیت كنترل كند. 
این كنترل جز با بهره وری و بهینه سازی مصرف مقدور نیست و این مهم، با توجه به محدودیت منابع با سرمایه گذاری های فراوان در راه بهبود بهره وری در سطح ملی، منطقه ای، بخشی، سازمان ها، موسسه ها و حتی افراد انجام می شود. 
از آنجا كه پدیده مصرف گرایی مانع رشد و توسعه و از بین رفتن منافع ملی كشورها می شود، لذا دولت ها برای كاهش مصرف گرایی و افزایش بهره وری در جوامع خویش می توانند با برنامه ریزی دقیق و درست، از بهره وری مناسبی برخوردار شوند. البته این امر در صورتی میسر می شود كه راه های مناسب بهینه سازی مصرف را به دقت بررسی و آزمایش كنند. شناخت ارزش استفاده بهینه از وقت به عنوان نعمتی برگشت ناپذیر، تقسیم كار و همچنین شناخت مشكلات بهره وری از جمله این راه هاست. 
مصرف درست و به اندازه، پشتوانه ای بزرگ در اقتصاد هر كشور محسوب می شود و جوامع برای فرهنگ سازی در این زمینه و رسیدن به این معیار باید از ابتدایی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده كار را آغاز كنند. 
چرا كه آشنایی اعضای خانواده با معنی بهره وری و بهینه سازی مصرف، سبب بهبود فعالیت های فردی، اجتماعی و در نتیجه توسعه و رشد جامعه می شود. 
روز بهره وری و بهینه سازی مصرف در كشور ما فرصتی است تا با فرهنگ سازی در زمینه مصرف متعادل، صرفه جویی در امور مختلف و تاكید بر چشم اندازهای یادشده، با عزمی ملی در مسیر خودكفایی، استقلال و رشد كمی و كیفی جامعه، كه موجب دست یابی به استانداردهای بالای یك زندگی می شود، گام برداریم.      

منبع: سایت تبیان

برچسب‌ها:
1 خرداد, روز بهره‌وری, بهینه‌سازی مصرف
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید