۱۳۹۹-۰۳-۱۱
ليست واقفين عمده كتابهاي چاپی فارسی، عربي و ساير زبانها در اسفند ماه 1398

كتب اهداء شده (نسخه)

اهداءكننده/ واقف

رديف

زبانهاي ديگر

فارسي و عربي

 

34

آقای رضا خوراکیان (رئیس دفتر تولیت آستان قدس رضوی)

1

 

2000

آقای دکتر نیکنام حسینی‌پور (مدیرعامل خانه کتاب)

2

 

753

خانواده مرحوم سید مصطفی رضازاده

3

 

145

آقای دكتر علیرضا اسماعيل زاده (مدير اداره نذورات كل آستان قدس رضوی)

4

 

132

آقای مجید معصومی

5

 

80

آقای سید مهدی اختریان خراسانی

6

 

78

آقای دکتر اطمینان

7

 

45

خانم مریم صالحی

8

 

30

آقای محمد جواد سیری (شرکت فاوا رضوی)

9

 

28

خانم اعظم نظرکرده

10

 

20

آقای محمدیان (سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی)

11

 

17

خانم سارا عسگری

12

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید