۱۳۹۹-۰۳-۱۹
ليست واقفين عمده كتابهای چاپی فارسی، عربی و ساير زبانها در اردیبهشت ماه 1399

كتب اهداء شده (نسخه)

اهداءكننده/ واقف

رديف

زبانهاي ديگر

فارسي و عربي

 

216

آقای رضا خوراکیان (رئیس دفتر تولیت آستان قدس رضوی)

1

 

411

خانم فاطمه غفرانی

2

 

146

خانم حسینی

3

 

129

خانم مرضیه امینی

4

 

110

خانم بی بی سکینه (حشمت) حسن آبادی

5

 

90

آقای کاظم علی دوست

6

 

52

آقای امیرحسین جوان

7

 

52

آقای اکبر فیضی زاده

8

 

51

خانم الهه امینی

9

 

46

حجت الاسلام آقای راجی

10

 

45

آقای محمدمسعود منیری

11

 

31

خانم فاطمه سادات شهرامی-معصومه رزمی

12

 

15

خانم راحله یگانه

13

 

13

اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش

14

 

10

آقای محمود مسجدی بافقی

15

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید