۱۳۹۹-۰۳-۲۰
معرفی قرآن نفيس شماره 154 به خط خوشنويس مشهور دورۀ صفوی علاءالدين تبريزي
علاءالدين ملقب به مُلا عُلا بيك در تبريز تولد يافت. پدرش شمس الدين محمد از حافظان قرآن بود وي از سال های ۹۷۲ ق. با دربار شاه تهماسب صفوی(- 984ق.) ارتباط پيدا كرد.

وي در خطوط ششگانه به ويژه خطوط ثلث، نسخ و رقاع ، محقق، ريحان استاد بوده و كتيبه هاي بسياري را در تبريز نگاشته است. از شاگردان معروف وي مي توان به علي رضاي عباسي كتيبه نويس بلندپايه حرم مطهر حضرت رضا عليه السلام و عبدالباقي تبريزي كتيبه نويس مسجد امام (شاه) اصفهان اشاره كرد كه هر دو از سرآمدان خط ثلث بشمار مي روند و استادان بزرگي نظير ميرزا احمد نيريزي كه نسخ ايراني را بنيان گذاشته است سال ها از روي خط اين هنرمند مشق نموده اند ملا علا بيگ اين قرآن خطي نفيس كتابخانه آستان قدس رضوي در سال 978 هجري قمري به دستور شاه طهماسب بر روي كاغذ خانبالغ نخودي آهار مهره كتابت كرده است ودر كتابخانه سلطنتي شاهان صفويه بوده تا اين كه در سال 1090ق. توسط شاه سليمان صفوي به روضه رضويه عليه السلام وقف گرديده است.

هرصفحۀ قرآن داراي يازده سطر است كه سه سطر اوّل، وسط و آخر آن به خط ثلث ايراني و با قلم زر و هشت سطر ديگر به خط ريحان ممتاز و مركب مشكي نگارش يافته ، سرسوره ها با كتيبه هاي ترنجي و قلمداني مزدوج مذهّب و مرصّع به خط رقاع و قلم زر، دعاي ختم قرآن با خط ثلث اعلا كتابت شده است. اسم جلاله در سراسر اين مصحف شريف با طلا نگارش شده، جداول اوراق به طلا و تحرير و شنگرف و زنگار، ترنج به لاجورد، فواصل آيات ختائي ‎شش پر زرّين با تحرير لاجورد، دو صفحه بعد از انجام، دو لوح مذهّب و مرصّع لولائي با حاشيه سازي ترنجي و نقوش گل و برگ به صورت ريسه بين جدول زرّين و سه رديف جدول سرنجي و لاجوردي مي باشد جلد تيماج دو رو، درون: تيماج قهوه اي، برون: تيماج عنابي، جلد، عطف گذاري و تسمه اندازي شده است.

از ديگر ويژگيهاي اين قرآن نفيس، فال نامه اي است در شانزده صفحه كه در آخر قرآن به خط رقاع ممتاز كتابت شده است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید