جریان طلیعه نمایشنامه نویسی در ایران نوشته ی نیایش پورحسن است.

این اثر از چند قسمت با عناوین: کتاب نخست: گفتگوهای نمایشی در ایران از عصر باستان تا قاجار، کتاب دوم: طلیعه نمایشنامه نویسان به شیوه فرنگستان در ایران، کتاب سوم: ساختار نمایشنامه نویسی به شیوه فرهنگستان در ایران، کتاب چهارم: عصر تداوم نمایشنامه نویسی به شیوه فرنگستان در ایران و کتاب پنجم به نمایشنامه نویسی در دوره صدر مشروطیت در ایران پرداخته است.

نهضت آشنایی ایرانیان با پیر کورنی در عصر قاجار ( از آغاز تا پایان عصر قاجار)، تاریخچه آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی یونان باستان (از آغاز تا پایان عصر قاجار)، جريان طليعه تئاتر در ايران و سرگذشت تماشاخانه دارالفنون (نخستين تماشاخانه ايرانيان به روش فرنگستان) و... از سایر آثار نویسنده کتاب است.

برچسب‌ها:
طليعه نمايشنامه‌ نويسی, فرهنگستان
سازندگان:
نيايش پورحسن.- تهران: کتاب کوله پشتی،‎۱۳۹۷.
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید