كتاب «مقدمه‌ای بر فردوسی‌شناسی و شاهنامه‌پژوهی»، ششمین اثر استاد یسنا است

این کتاب، دارای اطلاعاتی است درباره فردوسی‌شناسی و شاهنامه‌پژوهی  در پنج بخش: فردوسی، انگیزه و چگونگی سرایش شاهنامه، شاهنامه، مناسبت شاهنامه با فرهنگ، ادبیات، اساطیر و جغرافیای افغانستان(خراسان) و واژه‌های عربی شاهنامه. از یعقوب یسنا، یک مجموعه شعر و پنج کتاب نیز منتشر شده است. این اثر در حقیقت، نتیجه و دریافتِ یسنا از پژوهش‌های قبلی ایشان دربارۀ شاهنامه و اوستا است. آن‌چه که پیش از هرچه توجه خواننده را به این کتاب جلب می‌کند: نخست زبان مرتب، مستدل و معاصر کتاب؛ و دوم روش تحقیق و مأخذدهی کتاب است که بیانگر شناخت نویسنده از چگونگی استفاده از زبان و روش تحقیق در پژوهش است.

برچسب‌ها:
فردوسی‌شناسی, شاهنامه‌ پژوهی
سازندگان:
يعقوب يسنا.- کابل: فرهنگ، ‎۱۳۹۴.
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید