۱۳۹۹-۰۴-۲۴
معرفی کتابچه موقوفات شاه سلطان حسین صفوی
یکی از کتابچه های ارزشمند موجود در مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی با شماره بازیابی 5832 ، کتابچه موقوفات شاه سلطان حسین صفوی ( حک 1105 تا 1135ه.ق) است که به تاریخ 1119ق با خط ثلث توسط خطاط صاحب نام احمد نیریزی در مشهد ، تحریر شده است .

این کتابچه نفیس شامل دو فقره وقف نامه است که از چند  جهت حائز اهمیت است :
1.    کتابچه موقوفات شاه سلطان حسين صفوي، علاوه بر ويژگي‏هاي ظاهري که معرف نوع کاغذ، شيوه‏ کتاب آرايي و تحرير در قرن دوازدهم هجري قمري مي‏باشد، از نظر محتوايي نيز مبين شيوه وقف و نحوه کتابت وقف نامه ‏ها، موارد مصرف، مختصات جغرافيايي رقبات و ديگر ويژگي‏هاي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي زمان تحرير وقف نامه است.

2.    اين کتابچه  توسط احمد نيريزي به خط ثلث تحرير شده است. احمد نيريزي از خوشنويسان نامي‏ايران دوره صفويه است. او علاوه بر نسخ درخط ثلث و ساير هنرهاي تزييني از جمله تذهيب، مهارت داشته است.
3.    سومين امتياز اين وقف نامه‏ها تسجيل موجود در انتهاي وقف نامه فقره اول و مهرهاي حاشيه صفحات هر دو فقره وقف نامه است. اين سجلات با نام و مهر چهار تن از علما وصاحب منصبان معاصر شاه سلطان حسين صفوي مزين شده و معرف سنت حسنه وقف در قرن دوازدهم هجري است. از جمله : آقا جمال الدین محمد خوانساری ، محمد صالح الحسینی ، میرزا محمد باقر الحسینی، محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی .
4.    متن وقف نامه از جهت ویژگی های ادبی نیز اهمیت دارد و ضمن معرفی شیوه کتابت وقف نامه در عهد صفویه با نثر مصنوع و مزین به آرایه های ادبی نگاشته شده است و به جهت انتساب به سلطان صفوی در ذکر القاب ، عناوین و تعظیم و تکریم واقف ، با مبالغه ، تشبیهات و دیگر صنایع ادبی همراه است.
درباره این دوفقره وقف نامه ، شرح مبسوطی توسط  محمد رضا قصابیان در مجله وقف میراث جاویدان شماره 55 سال 1385، ارائه شده است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید