هدف از تالیف اطلس نفیس را نویسنده چنین بیان می کند:

کاربرد نقشه ها در گویاسازی  سندهای ملکی و غیر ملکی، شناسایی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها، شناسایی منابع آب، قنوات و ملکیت و مسیر آنها، شناسایی گودها و سایر عوارض بستر شهری، شناسایی بناها و نقاط شاخص شهری در دوره های مختلف، مطالعات شهرسازی، مطالعات آینده پژوهی، تدقیق خاطرات فردی و گروهی، مطالعات تاریخ معاصر، مطالعات جامعه شناسی، زبان شناسی و بسیاری زمینه های دیگر، موجب می شود که وجه کاربردی و فنی آنها در ارتقای کیفیت زندگی امروزه شهر تهران، بیش از وجوه دیگر مد نظر قرار گیرد.
کتاب تهران نگاری حاوی 314 قطعه نقشه تهران قدیم و یا مناطق اطراف آن است که از دو بخش قاجار و پهلوی، سه پیوست و یک فهرست اعلام تشکیل شده است. در بخش دوران قاجار و پهلوی نقشه ها به ترتیب تاریخ از قدیم به جدید مرتب و اغلب به صورت کامل ارائه شده اند. در این دو بخش عناوین روی بیشتر نقشه ها خوانده شده که در پیش یا پس هر نقشه به ترتیب الفبا مرتب و در جداول جداگانه ارائه شده است.
در بخش پهلوی نقشه "تهران بزرگ" آغاز می شود که 122 قطعه(سال1347)است با حدود 22500عنوان قرائت شده، که عناوین در فهرست اعلام آمده است.
کل عناوین قرائت شده بر نقشه ها حدود 46000عنوان است که پس از تجمیع در قالب 39000عنوان در فهرست اعلام آمده است.

برچسب‌ها:
تهران‌نگاری, تهران قدیم
سازندگان:
پدید آورنده: شیرازیان، رضا مشخصات نشر: تهران: دستان، ‎۱۳۹۵. مشخصات ظاهری: ‎ ‎۵۸۶ ص.: مصور -رنگي، نقشه. شماره دیویی: ت 923 ش 551222/912
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید