۱۳۹۹-۰۴-۲۶
تاریخ تحولات اجتماعی ایران
این کتاب، تحولات ساختار اجتماعی ایران را از روی کار آمدن خاندان صفویه در 1501م/ 880ش تا جنبش‌های اجتماعی قرن بیستم ردیابی می‌کند و با توجه به مباحث جاری جامعه‌شناسی توسعه، ارزیابی جدیدی از رویارویی ایران با غرب در پرتو طیفی از نظریه‌های علوم اجتماعی و از جمله نظام‌های جهانی، وابستگی و فرهنگ سیاسی ارائه می‌نماید.

نویسنده با عرضه تلفیق تازه‌ای از تاریخ ایران، می‌گوید ساختار اجتماعی ایران حاصل تاریخی پویش‌های داخلی و خارجی است و روابط نظامی، تجاری و سیاسی با غرب به گونه‌ای به ترتیبات اجتماعی شکل داده که رشته نهضت‌های مقاومت مردمی را به نمایش گذارده است. وی معتقد است که این مقاومت‌ها به آن دلیل موفقیت نسبی داشته که بر زیر بناهای اجتماعی شکننده‌ای استوار شده و قدرت‌های خارجی مدام در امور داخلی مداخله کرده‌اند. در پایان نویسنده بیان کرده است انقلاب 1357 ایران تنها در پرتو مطالعه تاریخ ایران قابل درک خواهد بود.
از جمله موضوعات مطرح شده در کتاب می‌توان به ساختار اجتماعی ایران ما قبل سرمایه‌داری، ایران در زمان افغان‌ها، انقلاب مشروطیت، جنبش ملی کردن نفت، تحلیل نظری انقلاب ایران، سال‌های بعد از انقلاب و موارد دیگر اشاره نمود.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید