۱۳۹۹-۰۶-۲۵
مبانی آنالیز ریاضی
این کتاب بر پایه برنامه آموزشی و سرفصل‌های جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و تنظیم شده است.

 در هر فصل، علاوه بر ارائه تعریف دقیق مفاهیم مربوط و قضیه‌های اساسی درباره آنها، تعداد مناسبی مثال حل شده گنجانده شده است تا خواننده  با روش استفاده از آموخته‌هایش برای حل مساله‌ها آشنا شود. در پایان هر فصل، یک پیوست افزوده شده است. این پیوست، شامل چند مطلبی اضافی برای افزایش دانسته‌های خواننده است. پس از پیوست، باز هم تعدادی مساله حل شده و به دنبال آنها، تعدادی تمرین( یا مساله حل نشده) آورده شده است. سرانجام، مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای( از سال 1374 به بعد) و حل تشریحی این پرسش‌ها را در آخر کتاب خواهید یافت.
برای حل تشریحی پرسش‌های چهار گزینه‌ای، از تکرار مطالب کتاب خودداری و به جای آن، به نکات به کار رفته اشاره شده است. مطالب ارائه شده( اعم از تعریف، قضیه، تذکر و ...) با دو عدد شماره‌گذاری شده‌اند. عدد طرف راست، شماره صفحه را مشخص می‌کند و عدد بعد، توالی مطالب ارائه شده در آن فصل را نشان می‌دهد. این کتاب در نه فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: دستگاه‌های اعداد حقیقی و مختلط؛ فصل دوم: توپولوژی فضاهای متریک؛ فصل سوم: دنباله‌ها و سری‌های عددی؛ فصل چهارم: حد و پیوستگی توابع؛ فصل پنجم: مشتق توابع حقیقی؛ فصل ششم: انتگرال ریمان؛ فصل هفتم: دنباله‌ها و سری‌های تابعی؛ فصل هشتم: انتگرال‌های ناسره ریمان؛ فصل نهم: تابع سینوس و تابع کوسینوس

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید