۱۳۹۹-۰۶-۲۵
صفویان در گذرگاه تاریخ
در میان مجموعه سلسله‌های متعددی که قبل از اسلام و دوره‌ی اسلامی ایرانی بر سر کار آمده‌اند، نام صفویان از همه درخشان‌تر و ماندگارتر است.

از جهتی نزدیکترین حکومت‌های صالح ایرانیان امروز در خلال پنج قرن اخیر است و از جهتی دیگر بدان سبب که با گزینش مذهب ملی ایرانیان،( شیعه) که با خلق و خوی و فرهنگ ملت ایران سازگارتر است، دنیای ما را متفاوت با دیگر اقوام اطرافمان گردانده است و از طریق ارائه راه و رسم‌ها و آداب و سنن کهن ایرانی، حقی بزرگ بر گردنمان دارد.
این حکومت برخاسته از متن انتظارات جامعه‌ی مصیبت دیده‌ی ایران است که بلایی همچون حمله‌ی مغولان و غارتگری‌های تاتاران و دیگر اقوام بیگانه را تحمل کرده است. دولتی که در عرف روزگار ما با عنوان( دولت وحدت ملی) نام گرفته است.
این کتاب بر آن است تا نشان دهد که این امپراطوری به جهت احراز جایگاه رفیع و منزلت بالای خود- از ابتدای سده‌ی دهم هجری( شانزدهم میلادی)- گرایشگاه تحولات عمده‌ی سیاسی اقتصادی، اجتماعی و معنوی منطقه بوده و حتی دولت متجاوز عثمانی را که تهدید بزرگی برای تمامیت ارضی آن به حساب می‌آمد، تحت تاثیر مستقیم خود قرار داده است.
این کتاب در پنج بخش تهیه شده است که عبارتند از:
بخش اول: بررسی اوضاع سیاسی ایران در دوره‌ی صفوی؛ بخش دوم: بررسی وضعیت اقتصادی ایران پیش از دوره‌ی صفویه؛ بخش سوم: بازرگانی و تجارت ایران در دوره‌ی صفوی؛ بخش چهارم: بررسی وضعیت مذهبی و اجتماعی ایران در عصر صفوی؛ بخش پنجم: اعتلا و انحطاط هنر صفوی

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید