The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۹-۰۷-۲۴
زبان‌شناسی جمله نگاهی جامع به مسائل زبان
زبان‌شناسی جمله یکی از حوزه‌های زبان‌شناسی به شمار می‌رود که در آن واحدهای جمله یا به عبارت دقیق‌تر واحدهای زیرین جمله توصیف و تبیین می‌شوند.

این کتاب همچنین به مبحث مکاتب زبان‌شناسی نیز پرداخته است. اثر حاضر به اعتبار عمومی بودن با دروس مختلف رشته زبان‌شناسی همگانی و به اعتبار تقابلی بودن، با دروس حوزه‌های زبان‌شناسی در کلیه مقاطع رشته‌های زبان‌های خارجی مانند آلمانی، انگلیسی و فرانسه در دانشگاه‌های ایران انطباق دارد. همچنین برخی از مباحث کتاب، با توجه به بومی‌سازی کامل مفاهیم در حوزه‌های گوناگون زبان‌شناسی، برای جنبه‌های مختلف دروس آموزش نوین زبان فارسی در رشته زبان و ادبیات فارسی سودمند است. این کتاب در هشت فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: آوا شناسی؛ فصل دوم: واج شناسی؛ فصل سوم: زبان نوشتار و گفتار؛ فصل چهارم: تکواژ شناسی؛ فصل پنجم: جمله شناسی؛ فصل ششم: معنا شناسی؛ فصل هفتم: مکاتب زبان شناسی؛ فصل هشتم: جامعه شناسی و روان شناسی زبان
در انتهای کتاب نتیجه گیری، منابع و واژه‌نامه انگلیسی( آلمانی) به فارسی آورده شده است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید