The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۹-۰۷-۲۴
نگرش، رفتار و عملکرد کارکنان در سازمان
اینکه چگونه می‌توان نگرش کارکنان را تشخیص داده و بر آن تاثیر گذاشت، یک زمینه مطالعاتی است که لزوم تحقیق پیرامون آن احساس می‌شود.

هر چند با مشاهده منظم رفتارهای کارکنان و انجام پژوهش‌های علمی می‌توان نگرش کارکنان نسبت به کار و سازمان را دریافت، ولی راهکار جامع و معینی برای اثرگذاری بر این نگرش‌ها وجود ندارد که بتوان آن را برای تمام کارکنان در موقعیت‌های شغلی و سازمانی مختلف به کار برد.
در کتاب حاضر سعی بر آن شده که مجموعه‌ای جامع از نظریات و تئوری‌های مربوط به نگرش‌هایی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و درگیری شغلی تدوین نموده و گامی ارزشمند در جهت بهبود بخشیدن به محیط روانی و انسانی سازمان‌ها و افزایش سطح عملکرد سازمانی برداریم. این کتاب در نه فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: سازمان و رفتار سازمانی؛ فصل دوم: بهروه‌وری و عملکرد؛ فصل سوم: نگرش‌های شغلی؛ فصل چهارم: رضایت شغلی؛ فصل پنجم: تعهد سازمانی؛ فصل ششم: درگیری شغلی؛ فصل هفتم: عدالت سازمانی؛ فصل هشتم: معنویت در سازمان؛ فصل نهم: رفتار شهروندی سازمانی

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید